Konsultacje społeczne przy tworzeniu planu strategicznego

Nazwa klienta: Gmina Kaliska

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 1994

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: