Konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii

Nazwa klienta: Miasto Poznań

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2005

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu: