Konsultacje społeczny przy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Nazwa klienta: Gmina Potworów

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: