Konsultacje społeczne przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego

Nazwa klienta: Gmina Hyżne

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: