Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem

Nazwa klienta: Miasto Stołeczne Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2009

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy