Konsultacje społeczne przy tworzeniu planu strategicznego

Nazwa klienta: Zarząd miejski w Libiążu

Województwo: małopolskie

Rok realizacji: 1996

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: