Konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii rozwoju

Nazwa klienta: Gmina Chorkówka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania:

Rodzaj produktu: