SOOŚ wód regionu wodnego Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru

 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz z organizacją i przeprowadzeniem konsultacji społecznych

ZałącznikRozmiar
2014_referencja_RZGW.pdf887.46 KB