Referencje

Starostwo Powiatowe w Przemyślu  Plan Strategiczny Rozwoju Powiatu Przemyskiego  1999 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku  Strategia Rozwoju Powiatu Leżajskiego  2000 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Opracowanie Strategii Warszawskiego Parku Technologicznego 2007 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  Strategia rozwoju miasta  2001 

Miasto Kobyłka  Strategia rozwoju 2000 

Miasto i Gmina Lesko  Plan strategiczny Gminy Lesko  1999 


Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna  Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego  2007 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna  Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego  2007 

Gmina Zielona Góra  Plan Rozwoju Lokalnego  2004 
   
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.  Opracowanie Strategii Agencji Rozwoju Gdyni 2009 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  Foresight Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego 2010 


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  Foresight regionalny dla Wielkopolski 2011 


Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Przeprowadzenie badań internetowych CAWI 2012 Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna  Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej 2013 


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 2013