Konsultacje społeczne przy tworzeniu planu strategicznego

Nazwa klienta: Gmina Solina

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1998

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: