Konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii rozwoju

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1999

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: