Konsultacje społeczne przy tworzeniu programu strategicznego

Nazwa klienta: Miasto Sopot

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 1995

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: