Konsultacje społeczne przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego

Nazwa klienta: Gmina Dydnia

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: