Konsultacje społeczne przy tworzeniu planu strategicznego

Nazwa klienta: Miasto Żurawica

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1999

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: