Konsultacje społeczne przy tworzeniu aktualizacji strategii rozwoju

Nazwa klienta: Gmina Chorkówka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: