Konsultacje społeczne przy aktualizacji celów strategicznych miasta

Nazwa klienta: Miasto Płock

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2003

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: