Konsultacje społeczne przy tworzeniu aktualizacji strategii rozwoju

Nazwa klienta: Gmina Dydnia

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: