Konsultacje społeczne przy tworzeniu aktualziacji strategii rozwoju

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: