Konsultacje społeczne przy tworzeniu Programu Odnowy Miejscowości

Nazwa klienta: Gmina Kołaczyce

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: