Konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii rozwoju

Nazwa klienta: Gmina Chorkówka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: