Konsultacje społeczne przy tworzeniu Programu Rozwoju Lokalnego

Nazwa klienta: Gmina Kołaczyce

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: