Konsultacje społeczne przy tworzeniu planu strategicznego

Nazwa klienta: Gmina Lutowiska

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1997

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: