Konsultacje społeczne przy tworzeniu aktulizacji strategii rozwoju

Nazwa klienta: Gmina Besko

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: