Konsultacje społeczne przy tworzeniu programu rewitalizacji

Nazwa klienta: Miasto Radom

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: