Plan rozwoju/odnowy miejscowości

Specjalistyczne opracowanie spełniające standardy i wytyczne instytucji zarządzających środkami strukturalnymi UE. Głównym standardem tych dokumentów jest wypracowanie ich z udziałem partnerów społecznych/interesariuszy. Opracowanie odnosi się do konkretnych przedsięwzięć sfer: technicznej, społecznej i gospodarczej.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta: