Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko na lata 2004 - 2006

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Lesko

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: