Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Iwonicz Zdrój na lata 2004 - 2013

Nazwa klienta: Gmina Iwonicz - Zdrój

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: