Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasienica Rosielna na lata 2004 – 2013

Nazwa klienta: Gmina Jasienica Rosielna

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: