Plany Rozwoju Miejscowości: Cisna i Wetlina

Nazwa klienta: Gmina Cisna

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: