Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Grabówka

Nazwa klienta: Gmina Dydnia

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: