Plan Rozwoju Lokalnego

Nazwa klienta: Gmina Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: