Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chorkówka na lata 2004 - 2013

Nazwa klienta: Gmina Chorkówka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: