Benchmarking klastrów polskich w Polsce-edycja 2018

Nazwa klienta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Województwo:

Rok realizacji: 2018

Poziom zarządzania: centralny

Obszar: infrastruktura, ogólny

Rodzaj produktu: