Badanie społeczne w Gminie Brzozów

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Brzozów

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2019

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu:


Opis:

Badanie społeczne w ramach projektu ,,Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez rozwój infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej w Gminie Brzozów - badanie społeczne, konsultacje społeczne i raport z konsultacji