GPR Miasta Kalisza

Nazwa klienta: Gmina Kaliska

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2019

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Organizacja i przeprowadzenie badań do sporządzenia monitoringu GPR Miasta Kalisza