Obszary koncentracji potencjałów i barier rozwojowych woj. pomorskiego

Nazwa klienta: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2011

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Badanie pt. „Obszary koncentracji potencjałów i barier rozwojowych województwa pomorskiego”