Analiza sytuacji i potencjału branży ICT na Mazowszu

Nazwa klienta: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2011

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: infrastruktura

Rodzaj produktu:


Opis:

Analiza sytuacji i potencjału branży ICT na Mazowszu – wykonanie Opracowania pokazującego rzeczywisty potencjał branży ICT na Mazowszu, w tym pogłębionej analizy potrzeb wraz z opisem sytuacji rynkowej firm z branży ICT działającej na Mazowszu.