Analiza raportu z badania społecznego

Nazwa klienta: Urząd Miasta Torunia

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rok realizacji: 2018

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Analiza raportu z badania społecznego ,,Potrzeby i ocena jakości życia mieszkańców miasta Torunia” w zakresie zgodności wyników badań z celami, zadaniami oraz wskaźnikami realizacji strategii.