Badanie grup docelowych realizowanego projektu

Ocena poziomu zaspokojenia grup docelowych realizowanego projektu stanowi rozwinięcie ogólnej diagnozy i jest przeprowadzana za pomocą specjalnego formularza diagnostycznego. Badanie dokonywane jest bezpośrednio lub/i drogą elektroniczną.

Obejmuje ono 14 wystandaryzowanych grup potrzeb społecznych. Diagnoza opracowywana jest metodą ekspercko- uczestniczącą i odnosi się do obszarów: zarządzania, zasobów ludzkich, finansowania działalności i marketingu publicznego.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: