Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Gmina Tyrawa Wołoska

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1998

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: