Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w woj. śląskim

Nazwa klienta: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2012

Poziom zarządzania: regionalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych.