Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Babimost

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1999

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: