Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Gmina Nowa Sól

Województwo: lubuskie

Rok realizacji: 1999

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: