Przeprowadzenie badań internetowych CAWI

Nazwa klienta: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Województwo:

Rok realizacji: 2012

Poziom zarządzania: centralny

Rodzaj produktu:


Opis:

Przeprowadzenie badań internetowych typu CAWI wśród mieszkańców i władz kiludziesięciu gmin w Polsce na temat funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych (np. Natura 2000).