Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2001

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: