Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Miasto Sopot

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 1995

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: