Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Miasto Bytom

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 1997

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: