Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Miasto Lubartów

Województwo: lubelskie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: