Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Gmina Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: