Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Zarząd miejski w Libiążu

Województwo: małopolskie

Rok realizacji: 1996

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: